GRAND PRIX 2017 Carrera DTM 1/32 Open

Veľké Finále

Veľká cena Abu Dhabi 25. novembra 2017

1. cena
LENOVO IdeaPad 320-15IAP


2. cena

UMAX Vision Book 12Wi Flex


3. cena

XIAOMI Redmi 4X

Ceny budú odovzdané 16. decembra 2017 po skončení pretekov Martinská hodinovka - Memoriál Fera Boháča.

Prihláška na preteky

Najbližšie preteky Carrera DTM 2018
09:00 - 13:00 h, Maximalny počet pretekárov 36
Štartovné 10,- EUR dospelí, 7,- EUR juniori, 5,- EUR žiaci
Prenájom modelov 5,- EUR

Konečné výsledky seriálu 2017

Termíny pretekov 2017

Preteky sa konajú v sobotu počas víkendov pretekov Formula 1.

1.   25.03.   GP Austrálie                 2.  08.04.   GP Číny                      3.   15.04.   GP Bahrainu
4.   29.04.  GP Ruska                     5.   13.05.   GP Španielska           6.   27.05   GP Monako
7. 03.06.   GP Kanady                       8.  GP Azerbajdžanu                   9.   29.07.   GP Maďarska
10.  26.08.   GP Belgicka                11.   02.09.  GP Talianska        12.   16.09.  GP Singapuru
13.  30.09.   GP Malajzie            14.   07.10.  GP Japonska      15.   21.10.  GP USA

16.   28.10.  GP Mexika          17.   11.11.    GP Brazílie            18.   25.11.  GP Abu Dhabi

Pravidlá pretekov
verz. 12 - 27.8.2017

A. Všeobecné
Pretekár sa prihlasuje na každé preteky cez webovú stránku https://draha1.webnode.sk/velka-cena-cardtm/
Preteká sa bez vekového obmedzenia.
Predpokladá sa, že každý pretekár súťaží s vlastným modelom a ovládačom. Ak nevlastní model ani ovládač, môže si ho na mieste zakúpiť alebo zapožičať.
Štartovné na každé preteky je 10,- EUR. Pri zapožičaní modelu a ovládača je štartovné 15,- EUR. Počet modelov na zapožičanie je limitovaný. Počet pretekárov na každé preteky je limitovaný počtom 36.
Pretekárska sezóna zahŕňa 18 pretekov. Tri preteky seriálu sa budú jazdiť v opačnom smere.
Každý pretek je bodovaný. Body získava 12 najlepších pretekárov od prvého po dvanásteho: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pretekári na ďalších miestach získavajú body: 0,95 - 0,90 - 0,85 - 0,80 - 0,75 - 0,70 atď. až do 0,05.
Do celkového poradia seriálu sa každému pretekárovi započítava 15 najlepších bodových umiestnení z celej sezóny.
Prví traja pretekári na každých pretekoch budú odmenení pohármi. Prví traja pretekári celkového poradia seriálu budú po posledných pretekoch odmenení pohármi a vecnými cenami:

1. cena Notebook             2. cena Tablet           3. cena Mobilný telefón

B. Preteky
1/ Časový rozvrh bude spravidla tento:
09:00 - 09:55  Voľný tréning, prezentácia, preberanie modelov
10:00 - 10:30  Kvalifikácia Lap Time 1 min pre každého pretekára na ľubovoľnej dráhe, max. 14 V

Semifinále
v skupinách po šiestich podľa výsledkov kvalifikácie
10:30 - 10:50  Semifinále 1 -  6 x 2 min, Warm Up 1 min, prestávka medzi jazdami 40 s 
10:50 - 11:10  Semifinále 2 - 6 x 2 min, Warm Up 1 min, prestávka medzi jazdami 40 s 
11:10 - 11:30 Semifinále 3 - 6 x 2 min, Warm Up 1 min, prestávka medzi jazdami 40 s 
11:30 - 11:50 Semifinále 4 - 6 x 2 min, Warm Up 1 min, prestávka medzi jazdami 40 s 

Finále 12 najrýchlejších pretekárov v 2 skupinách začína do 5 minút po skončení Semifinále
25 min           Finále B  6 x 3 min, Warm Up 1 min, prestávka medzi jazdami 1 min
25 min           Finále A  6 x 3 min, Warm Up 1 min, prestávka medzi jazdami 1 min

Víťazom sa stane pretekár s najvyšším počtom najazdených kôl vo finále A alebo B.

2/ Prezentácia a preberanie modelov
Na začiatku pretekov sa pretekár zaprezentuje u riaditeľa preteku, uhradí štartovné a predloží svoj model na technické preberanie. Pri preberaní je karoséria odmontovaná od podvozku. Model, ktorý nevyhovie predpisom môže byť opravený a opätovne predložený na preberanie až do okamžiku ukončenia kvalifikácie. Nevyhovujúci model nebude pripustený do pretekov. Vyhovujúce a zmontované modely budú po prebratí uložené v uzavretom depe, kam sa budú vracať po odjazdení kvalifikácie, semifinále a finále.
Akékoľvek úpravy, opravy, čistenie modelu sa môže vykonávať len počas Warm Up. Tieto úkony sa na modeli môžu robiť aj počas jazdy avšak jedine pretekárom. V prestávkach medzi jazdami je povolené pripevniť jedine chýbajúce zadné prítlačné krídlo, ktorým musí byť model vybavený na štarte každej jazdy.

3/ Čistenie modelov
Čistenie modelov podľa tohto bodu nie je dovolené počas tréningových jázd pred pretekmi. V priestoroch dráhy je povolené len bezprostredne pred preberaním modelov, počas kvalifikácie, warm-up a počas jázd s výnimkou prestávok medzi nimi.

Na čistenie zberačov a pneumatík modelov je dovolené používať len prípravky, poskytnuté organizátorom preteku. Týmito prípravkami sú čistič elektrických kontaktov v spreji a benzín do zapaľovačov. Vlastné prípravky na čistenie, vrátane handričiek, sú zakázané. 


4/ Označenie modelu
Pred štartom každej skupiny dostanú pretekári aršík so šiestimi nálepkami. Pretekár si nalepí nálepku, prislúchajúcu dráhe na ktorej bude jazdiť, na čelné okno modelu. Pretekár je povinný urobiť to isté i v prestávke medzi jazdami.

Penalizácie

1 kolo v každej jazde
- jazda s neoznačeným modelom, model na nesprávnej drážke na štarte jazdy
- nešportové správanie, opakované vyhadzovanie modelov súpera
- porušenie súťažných pravidiel
5 kôl z celkového výsledku v semifinále
- vážne porušenie technických predpisov
10 kôl z celkového výsledku vo finále
- vážne porušenie pravidiel, technických predpisov, zistených aj o po technickom preberaní
Diskvalifikácia
- použitie nepovoleného motora, magnetov, zadných pneumatík
- opakované vážne porušenie súťažných pravidiel

C. Technika

1/ Autodráha
Preteká sa na 6 prúdovej autodráhe Carrera v priestoroch JEEM RACING, Martin, Zvolenská 49. 
Dĺžka všetkých drážok je 24 metrov. Zdroj el. napätia 3 x transformátor Carrera Evolution s regulovaným napätím 2 x 10 až 20 V. Vodiče dráhy sú napajané na 4 miestach. Pri pretekoch je dovolené použiť maximálne napätie 14 V. 
Na každé preteky sa povrch dráhy povysáva, odmastí sa povrch a vyčistia vodiče Kontoxom. 

2/ Ovládače
1. Je dovolené používanie vlastných ovládačov, ktoré nesmú mať prídavný zdroj el. prúdu. Ovládač musí byť opatrený zreteľným farebným označením banánikov: biela - červená - čierna.
Pretekár si môže ovládač aj zapožičať.
Každý pretekár je zodpovedný za včasné a správne pripojenie ovládača do svojej dráhy.

3/ Modely
Je dovolené pretekať s modelmi Carrera s týmito objednávacími číslami Carrera:
Od GP Španielska nie je dovolené pretekať s modelmi Porsche RSR GT3.

Evolution 1/32: 
DTM: 27441  27469 27473 27476 27499 27508 27509 27510 27538 27541 27542
GT2: 27399 27455 27481 27513 27511 27519
GT3:  27403 27427 27512 27543 27545 27558 27531 

Digital 1/32:
DTM: 30707 30710 30738 30739 30740 30741 30742 30777 30778 30779
GT2: 30743 30752 30745
GT3: 30744 30767 30768 30780 30782 30783 30808 30809

Minimálna hmotnosť modelov nie je stanovená.

Preteká sa s pôvodnými modelmi, ktoré nemôžu byť nijakým spôsobom odľahčované a
môžu byť upravené len minimálne.

Rozsah povolených úprav je nasledovný:
Čo sa môže odstrániť:
- elektronické prvky s výnimkou kondenzátorov motora, plošné spoje, skrutky, prepínače, led diódy osvetlenia, pružina vodítka
Čo sa môže pridať na podvozok:
- závažie v akejkoľvek forme (s výnimkou magnetov), lepidlo, tmel, olej, vazelína
Čo sa môže upraviť:
- premazanie akýchkoľvek komponentov modelu
- zrovnanie dosadacích plôch diskov kolies
- obrúsenie obvodu pneumatík
- zdvihnutie a upevnenie ložísk náprav v podvozku tak, aby na modeli pripravenom na jazdu, položenom na rovnú podložku s drážkou pre vodítko, sa pneumatiky predných kolies dotýkali podložky a pod podvozkom v mieste prednej nápravy bola svetlosť minimálne 1,5 mm a svetlosť podvozku v mieste pod priečkou, v ktorej je uložený zadný magnet, bola počas celého preteku minimálne 1,3 mm.

- zmenšenie vôlí vodítka a obrúsenie jeho nábežnej hrany
Čo sa môže vymeniť za iné bez obmedzenia:
- zberače, kábliky k motoru, upínacie skrutky karosérie
Magnety podvozku:
Je povolené použiť len pôvodné magnety modelu v ich pôvodnom usporiadaní. Uloženie magnetov v podvozku nesmie byť žiadnym spôsobom upravené ani s použitím podložiek, dodaných k modelu.

Modifikácie modelu nad rámec horeuvedených povolených úprav, ktoré nemajú vplyv na jazdné vlastnosti, sú povolené, ostatné sú zakázané.

Pretekári seriálu Carrera DTM 1/32 2017

Tomáš Kameništiak
AutoForum Martin
Porsche GT3 RSR

Michal Miškolci
GVPT Martin
BMW M4 DTM

Braňo Blahušiak
AutoForum Martin
BMW M4 DTM

Jozef Ruják
Audi A5 DTM

Ľubica Mižičková 
Ferrari 458 Italia GT2
ELEM

Peter Jurík 
BMW Z4 GT3

Dušan Fašiang
AMG Mercedes C-Coupe DTM

Adam Kučera
Audi A5 DTM

Michal Kučera
Audi A5 DTM

Pavol Vendrák
AMG Mercedes C-Coupe DTM

Zdeněk Janoš
BMW Z4 GT3
Vsetín

Ľubo Kameništiak
AutoForum Martin
BMW M4 DTM

Andrej Kameništiak
AutoForum Martin
AMG Mercedes G-Coupe DTM

Vlado Rolík
VR Pico Racing
Mercedes AMG GT3

Martin Kumičák
MAXI Racing Team
BMW M4 DTM

Marian Horváth
Chevrolet Corvette C7.R GT2

Samko Bražina
BMW Z4 GT3

Miroslav Škrabák
Tašo Racing Team
AMG Mercedes C-Coupe DTM

Filip Fašiang
AMG Mercedes C-Coupe DTM

Evička Miškolciová
Jeem Racing
Chevrolet Corvette C7.R GT2

Jozef Ruják
AMG Mercedes C-Coupe DTM 

Milan Šarlina
BMW Z4 GT3
Mercedes Team

Alex Lacúch
Jeem Racing
Porsche GT3 RSR

Adam Drška
AMG Mercedes G-Coupe DTM

Igor Bukový
Jeem Racing
Chevrolet Corvette C7.R GT2 

Laco Koterba
KaeL Team
AMG Mercedes G-Coupe

Laura Šarlinová
AMG Mercedes C-Coupe DTM

Ľubka Kameništiaková
Auto Forum Martin
Porsche RSR GT3

Tomáš Škrabák 
Tašo Racing Team
Porsche GT3 RSR

Gusto Musl
AMG Mercedes C-Coupe DTM

Matúš Šafárik 
BMW M4 DTM

Viktor Pišný
Audi A5 DTM

Jaroslav Kučera
Audi A5 DTM