GRAND PRIX 2019 Carrera Formula 1/32

Klubové preteky s modelmi Carrera Formula 1/32

V priebehu roku 2019 sa uskutoční dovedna 18 klubových pretekov s modelmi Carrera Formula 1, ktoré sa budú jazdiť spravidla počas klubových dní vo štvrtok od 18:00 do 20:00 h. Šampionát Grand Prix Formula 1/32 je súťažou jednotlivcov a týmov. Za každý tým môžu na jedných pretekoch štartovať len dvaja pretekári. Na konci budú odmenení vecnými cenami prví traja najlepší pretekári a najlepší tým. 

Technické pravidlá

1. Preteká sa s neupravenými modelmi Carrera Evolution Formula 1, s objednávacími číslami: 27574, 27575,  27565, 27562.
2. Čo nie je povolené je zakázané.
3. Povolené úpravy:
- prefarbenie karosérie a jednotlivých dielov modelu
- zarovnanie povrchu diskov a pneumatík
- ľubovoľné zberače
- úprava povrchu predných pneumatík
- dodatočné pripevnenie predného a zadného krídla
4. minimálny priemer predných kolies 20 mm. 
5. Do každej súťažnej jazdy musí model odštartovať s predným aj zadným krídlom v štandardnej polohe.
6. Po technickom preberaní sú modely v uzavretom depe, kam sa vracajú po každej jazde kvalifikácie alebo finálovej skupiny.

Pretekári a týmy

Mercedes:    BLA - HAN
Ferrari:          MIC - JUR
RedBull:        BUK - PET
Renault:
HAAS:           KUC - AJK
McLaren:       LAR - RUJ
Pesa Racing: MIS - LEV
Red Bull:        KOR - BRI
Alfa Romeo:  KAM - DOL
Williams:
Členovia klubu SRC Martin štartovné neplatia. Ostatní pretkári platia 5,- EUR za každé preteky.
Pretekári, ktorí nie sú člen
Pretekov sa môžu zúčastniť aj nenominovaní pretekári, ktorí budú jazdiť za vlastný tým. 

Súťažné pravidlá

1. Preteká sa pri napätí max. 13.6 V.
2. Pneumatiky je povolené čistiť len benzínom do zapaľovačov a len pred každou kvalifikáciou a počas finálového warmup.
3. Systém pretekov:
Kvalifikácia sa jazdí na 30 s a cieľom je zajazdiť 1 najrýchlejšie kolo.
Kvalifikácia 1 - Q1 - Jazdia všetci pretekári v obrátenom poradí aktuálneho rebríčka.
Kvalifikácia 2 - Q2 - Jazdí 12 najrýchlejších pretekárov z Q1 v obrátenom poradí výsledkov Q1.
Kvalifikácia 3 - Q3 - Jazdí 6 najrýchlejších pretekárov z Q2 v obrátenom poradí výsledkov Q1.
Finále A - Jazdia pretekári, podľa poradia výsledkov Q3.
Finále B - Jazdia pretekári, podľa poradia výsledkov Q2, ktorí nepostúpili do Q3.
Finále C,D,... - Jazdia pretekári, podľa poradia výsledkov Q1, ktorí nepostúpili do Q2.
Finálové skupiny jazdia v poradí: ...D, C, B, A.
4. Body za umiestnenie jednotlivcov: 20-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1-0,95-0,90-...
5. Body za umiestnenie týmov: sú dané súčtom získaných bodov obidvoch pretekárov rovnakého týmu.
6. Počas celej sezóny majú jednotlivé týmy nárok na jednu 2- minútovú opravu na každých 6 pretekov, rozdelených na tretiny (1.-6.,7.-12.,13.-18.). Tento nárok sa môže vyčerpať počas kvalifikácie alebo finále pre niektorý s modelov týmu, kedy sa preteky zastavia a pokračujú po 2 minútach ďalej. Pretekár, ktorý využil nárok na opravu, bude na nasledujúcich pretekoch posunutý o 10 miest dozadu na štartovom rošte finále.