Planet32

Planet32 - medzinárodná asociácia pre preteky dráhových modelov v mierke 1/32 s tvrdou karosériou HARD BODY. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v termíne 21/22/23 Jún 2019 - MOST - Česká republika