Automodelársky krúžok 2018/19
začne 5.11.2018 a bude každý pondelok

Od 14:00 do 16:00 h

V školskom roku 2018/2019 otvárame automodelársky krúžok, ktorý je určený pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl.

Náplňou krúžku bude zhotovenie kompletného jazdiaceho dráhového modelu pretekárskeho automobilu Lancia LC2 (viď. obrázok), Porsche 962 a zaučenie sa do technológií výroby jednotlivých súčiastok modelu a použitých materiálov a pretekanie sa s modelom na pretekárskej autodráhe Carrera.

V rámci krúžku budú deťom vykonané názorné ukážky používaných technológii, ktoré máme k dispozícii na spracovanie materiálov ako je sústruženie disku kolesa, frézovanie, výroba karosérie vákuovým lisovaním, či výroba karbonových súčiastok na CNC fréze.

Deti sa zoznámia so všetkými základnými oblasťami dráhového automodelárstva vrátane používaných modelov, autodráh, pretekov, na ktorých sa i v rámci nášho klubu budú môcť zúčastňovať.

Vzhľadom k tomu, že súčasné základné školstvo neponúka potrebnú a pritom atraktívnu polytechnickú výchovu pre deti a mládež, môže byť naša ponuka mimoriadne atraktívna a inšpirujúca nielen pre Vaše deti.

Predbežná elektronická prihláška dieťaťa do krúžku

Pošlite, prosím predbežnú prihlášku, pretože kapacitne sme obmedzení len na 10 detí do každého krúžku.
Presný termín a čas krúžku dohodneme po uzavretí prihlášok.
Zápisné do krúžku je vo výške 99,- EUR na celý školský rok (11/2018-05/2019).
Táto suma zahŕňa všetky náklady na dieťa, spojené s návštevou krúžku, vrátane ceny základnej stavebnice modelu.