Grand Prix Martin 2019

KATEGÓRIE

DTM
Neupravené modely pretekárskych automobilov nemeckého seriálu DTM značky Carrera. Mierka 1/32.

Skupina C
Upravené modely závodných automobilov seriálu vytrvalostných pretekov Majstrovstiev sveta skupiny C. Mierka 1/32.

DTM Evo
Upravené modely pretekárskych automobilov nemeckého seriálu DTM značky Carrera. Mierka 1/32.

GT-PRO
Upravené modely závodných automobilov skupiny GT3 a GTE podľa pravidiel Planet32. Mierka 1/32. 

Veľká cena Martina je seriál 4 pretekov v kategóriách totožných s MSR 2019. Začína sa už 30.3.2019. Každý pretekár môže jazdiť v jedných pretekoch maximálne v troch kategóriách, ktoré môže medzi pretekmi striedať. Do do celkového poradia seriálu sa mu započítavajú všetky výsledky.
Kategórie:
- DTM žiaci do 15 rokov
- DTM absolútne poradie
- Skupina C absolútne poradie
- DTM Evo absolútne poradie
- GT Pro absolútne poradie
Bodovanie: 20-15-12-10-8-6-5-4-3-2-1-09,95-0,90-... v každej horeuvedenej kategórii.
Pretekári s najvyšším počtom bodov získajú Veľkú cenu Martina v kategórii mladších žiakov, starších žiakov a v absolútnom poradí.

Tréningové jazdy začínajú o 8:30 h, preteky začínajú o 9:00 hod.

Prihlásení pretekári

Prihláška na preteky

Štartovné za kažú kategóriu je 5,- EUR. Deti, navštevujúce krúžok SRC Martin 3,- EUR.
Ak nemáte vlastné modely, zapožičiame Vám za 5,- EUR na kategóriu.

Technické a súťažné pravidlá
Veľkej ceny Martina 2019

sú totožné s MSR 2019: LINK TU

Konečné poradie seriálu

4. GP Martin, 19.10.2019

3. GP Martin, 21.9.2019

2. GP Martin, 19.6.2019

1. GP Martin, 30.3.2019