Víkendové preteky

27.10.2016

Každú sobotu sa o 14:00 začína víkendový pretek v rozsahu:
- Rozjazdy 6 x 2 min - šiesti pretekári s najvyšším počtom kôl postupujú do finále
- Finále 6 x 2 min

Preteká sa s modelmi organizátora spôsobom, že pre každú dráhu je priradený jeden model a modely sú navzájom rovnocenné. Každý pretekár takto odjazdí s rovnakými šiestimi modelmi na všetkých šiestich dráhach.