Dráhy

Autodráha pre GT-PRO
MK Most, prízemie
6 dráh, 61 metrov, 130 mm medzi drážkami

Autodráha pre GT-AM
MC SRC Most 2. poschodie
6 dráh, 54 metrov, 130 mm medzi drážkami